دانلود پاورپوینت شناسائي گونه هاي علف هاي هرز - 31 اسلاید

دانلود پاورپوینت شناسائي گونه هاي علف هاي هرز - 31 اسلاید

دانلود پاورپوینت شناسائي گونه هاي علف هاي هرز - 31 اسلاید

 

 

 

 

n مقدمه                                                            علفهاي هرز بعنوان جزء جدايي ناپذير اكوسيستمهاي زراعي و غير زراعي و يكي از مهمترين عوامل كاهش دهنده محصولات كشاورزي  به شمار مي‌روند، به طوريكه مشكلات اين گياهان،ميليونها كشاورز و هزاران محقق را به خود مشغول داشته است. به عقيده برخي از محققين، خسارت علفهاي هرز به محصولات زراعي مي تواند بين10 تا 100 درصد متغير باشد و به طوري كه اگر اين گياهان بدرستي كنترل يا مديريت نشوند، زيان آنها به توليدات كشاورزي مي تواند بيش از آفات وبيماريها باشد